+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

12 nových nádob na posypový materiál

Na konci roku 2010 bylo nakoupeno do Služeb Města Milevska 12 nových nádob na posypový materiál. Tento nákup proběhl na základě spolupráce s Odborem dopravy a byl financován městem Milevskem. Zvýšil se tak celkový počet těchto nádob.

Nádoby jsou plněny posypovou drtí smíchané se solí. Posypový materiál je určen pro obyvatele města a je k dispozici bezplatně. Nádoby nejsou uzamčeny a je tedy možno si posypový materiál odebrat k potřebě zlepšení schůdnosti chodníku nebo sjízdnosti komunikace v případě vzniku náledí.

V příštích letech bude dle požadavků obyvatel možnost opět dokoupit další nádoby a rozmístěním pokrýt větší část města. Rozmístěním nádob s posypem se nenahrazuje rozsah údržby komunikací, cílem je zlepšit podmínky pro údržbu.

 

Seznam umístněných posypových nádob

1. nám. E. Beneše – proti budově Froll 2. nám. E. Beneše – u automatu na mléko
3. nám. E. Beneše – u kostela 4. nám. E. Beneše – u OD Centrum
5. autobusové nádražíí 6. Souhrádka
7. Husovo nám. – proti Poliklinice 8. ul. 5. května – DPS
9. ul. 5. května – bytové domy 10. Hůrka – ul. Čechova – Alšova
11. ul. Masarykova – Modrá hvězda 12. ul. F. Kudláčka – Sokolovská
13. ul. Č. Holase – pěšina k bytovým domům 14. ul. Komenského – Vzor
15. pěšina ke stadionu – schody 16. ul. Blanická – u Albert
17. ul. Čs. armády – čp. 776 18. Písecké předměstí
19. u lékárny Aspasia