+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

O nás Služby Města Milevska

Fotogalerie areálu Služeb Města Milevska

Historie Služeb Města Milevska

V roce 1968 vznikl „Bytový podnik a veřejně prospěšné služby“, který přešel v roce 1979 pod „Technické služby města Milevska“. V roce 1993 byl tento podnik transformován do společnosti „Služby města Milevska“. Tato společnost je 100% vlastněna Městem Milevsko. Od svého vzniku byla provozována jako služby ve vztahu na zajištění činností požadovaných městem Milevskem. Jednalo se o tepelné hospodářství, správu bytového majetku, správu komunikací, veřejného osvětlení, zeleně hřbitova a svoz a ukládání komunálního odpadu. Dále byla společnost využívána k provádění menších stavebních prací pro město.
Správu tepelného hospodářství, správu bytového majetku a správu městského hřbitova město privatizovalo ve spolupráci se společností na fyzické osoby v průběhu let 1994 – 1995. V roce 1995 byla městem otevřena skládka v Jeníšovicích a společnost převzala její správu pro město. Od roku 1995 společnost postupně rozšířila své služby pro jednotlivé obce v okolí města Milevska a pro občany ve vztahu na rozsah svých činností

Prezentační video
Služeb Města Milevska

Služby Města Milevska, spol. s.r.o.