+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Reference Služeb Města Milevska

Rekonstrukce sprch a WC v budově SMM

Rekonstrukce umýváren MŠ Sluníčko a Kytička Milevsko

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zbelítov

Zpevněné plochy před objekty

Dopravní hřiště

Zámečnické práce

Rekonstrukce koupelen

Venkovní učebna ZŠ TGM včetně přístřešku pro vybavení

Parkoviště Písecké předměstí

Autobusové zastávky

Tarasy, podezdívky, chodníky

Fasády