+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Červené kontejnery na elektroodpad

Téměř šest let systematického sběru elektroodpadu už značně ulevilo nejen životnímu prostředí, ale významně pomohlo i obcím, jimž vybudování nových sběrných míst ušetřilo už stovky milionů korun.Stále však trvá problém s tříděním drobného elektroodpadu. Občané totiž obvykle nepovažují vyhození malého vysloužilého spotřebiče do směsného odpadu za natolik velký prohřešek, aby kvůli němu vážili cestu do nejbližšího sběrného místa.

clanek_kontejnery16Kolektivní systém ASEKOL se proto snaží co nejvíce zjednodušit i sběr menších vysloužilých elektrozařízení. K tomu účelu pro obce zajistil červené stacionární kontejnery na elektroodpad a baterie – tedy další barevnou nádobu umísťovanou vedle tradičních modrých, zelených a žlutých kontejnerů.

Každý červený kontejner by měl být k dispozici pro přibližně 3000 obyvatel. Zpětný odběr elektrických zařízení nedosahuje takové obrátkovosti jako další tříděný komunální odpad. V Milevsku jsou nově umístěny kontejnery v těchto místech: Čs. Armády 830, Komenského 1271, Písecké předměstí 1344 a F. Kudláčka 1176.

Do červeného kontejneru lze vhazovat drobné elektrospotřebiče a baterie. Je tak vhodný například pro klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, discmany nebo elektrické a elektronické hračky. Rozměr otvoru pro vhození 30 x 50 cm odpovídá standardní velikosti počítače. Do kontejnerů naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky a úsporné žárovky.