+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Jarní úklid 2015

Jarní svoz bioodpadu bude probíhat jednorázově v těchto termínech a na těchto stanovištích:

Úterý 7. dubna
Hůrka – lesík 15.00 – 16.00 hod.
Kpt. Jaroše (býv. Mototechna) 16.30 – 17.30 hod.
Dukelská (sběrný dvůr) 18.00 – 19.00 hod.

Středa 8. dubna
Gen. Svobody (stanoviště tříd. odpadu) 15.00 – 16.00 hod.
Jeřábkova (křižovatka s ul. R. Svobodové) 16.30 – 17.30 hod.
Za Krejcárkem (parčík) 18.00 – 19.00 hod.

Čtvrtek 9. dubna
Masarykova (parkoviště u Bažantnice) 15.00 – 16.00 hod.
F. Kudláčka (u čp.1281) 16.30 – 17.30
nám.E.Beneše (nad kostelem) 18.00 – 19.00

Pátek 10. dubna
Švermova (autobusová zastávka) 15.00 – 16.00 hod.
Kpt. Nálepky (parkoviště u letního stadionu) 16.30 – 17.30 hod.
K.Čapka (stanoviště tříd. odpadu) 18.00 – 19.00 hod.

Pondělí 13. dubna
Zahrádky staré sídliště (dolní část ul. P.Bezruče) 15.00 – 16.00 hod.
Zahrádky Hrejkovická 16.30 – 17.30 hod.
Zahrádky pod Zvíkovcem 18.00 – 19.00 hod.

Úterý 14. dubna
Tyršovo náměstí (u telefon.automatu) 15.00 – 16.00 hod.
Čs. legií (Suchanův rybník) 16.30 – 17.30 hod.
Zahrádky u Kubíku 18.00 – 19.00 hod.

Středa 15. dubna
Lidická 15.00 – 16.00 hod.
5. května (křižovatka pod ČSAD) 16.30 – 17.30 hod.
Zahrádky ul.Pražská 18.00 – 19.00 hod.

Čtvrtek 16. dubna
Dmýštice (u obchodu) 15.00 – 16.00 hod.
Klisín (u kapličky) 16.30 – 17.30 hod.
Něžovice (u rybníka) 18.00 – 19.00 hod.

Pátek 17. dubna
Rukáveč (stanoviště tříd. odpadu) 15.00 – 16.00 hod.
Velká (u restaurace) 16.30 – 17.30 hod.

V rámci svozu bude převzat zvlášť kompostovatelný bioodpad (shrabané listí, tráva, zbytky rostlin) a zvlášť větve. Směs větví a bioodpadu nebude bez předchozího roztřídění přijata. Nebude převzat bioodpad s příměsí inertního a jiného odpadu ( s kameny, komunál. odpadem apod.).

 

 

!!!Je zakázáno umisťovat bioodpad na stanoviště předem!!!

Mimo uvedené termíny při úklidu ze soukromých pozemků je možno přistavení kontejneru objednat za úhradu u Služeb Města Milevska, spol. s r.o. – tel. 382 521 447, 382 521 374.

V sobotu 18. dubna 2015 proběhne v Milevsku tzv.

 

 

ŽELEZNÁ SOBOTA.

Kovový odpad umístěte v sobotu v časných ranních hodinách na okraj chodníku, případně na jiné vhodné místo.