+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Milevsko první v soutěži „Jihočeši třídí odpady“

Město Milevsko v roce 2014 opětovně obsadilo 1. místo v krajské soutěži obcí a měst „Jihočeši třídí odpady“, a to v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli. Milevsko se tak již potřetí stalo nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje.

Soutěž každoročně vyhlašuje Jihočeský kraj ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a.s., a to pro různé kategorie obcí a měst podle počtu obyvatel. Hodnoceno a bodováno bylo celkem šest kritérií, např. celková výtěžnost sběru tříděných odpadů v přepočtu na jednoho obyvatele, zajištění sběru 4 komodit (tj. papíru, plastů, skla a nápojových kartonů), sběr kovů, včasné odevzdání výkazů, provádění osvětové činnosti apod.

Současně proběhla i soutěž obcí s rozšířenou působností, při níž byla hodnocena výtěžnost sběru odpadů na celém území obce s rozšířenou působností (ORP) v přepočtu na jednoho obyvatele a aktivní spolupráce ORP s obcemi. V této kategorii obsadilo Milevsko ze 17 jihočeských ORP 4. místo.

Společnost Služby Města Milevska, spol. s r.o. se na tomto úspěchu pravidelně podílí díky provozování veškerých aktivit v odpadovém hospodářství jako jsou svoz tříděných odpadů, jejich dotřídění a lisování, provoz sběrných dvorů a pořádání sběrů pro školy a školky v celém ORP Milevsko.

diplom-smm