+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Milevsko začne třídit bioodpad

Do 31. května 2015 by měla být dokončena stavba kompostárny, kterou bude provozovat společnost Služby Města Milevska. Od 1. červa 2015 bude prováděn výdej popelnic na BIO, ale již nyní je možné si o popelnici zažádat na MěÚ Sažinova, odbor životního prostředí. Od 1. srpna 2015 je plánováno zahájení svozu BIO a zároveň nebude vyvezena popelnice s komunálním odpadem obsahující bioodpad.

bio bio2