+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Omezení ukládání odpadů na skládku Milevsko-Jenišovice

Město Milevsko omezuje od začátku tohoto roku příjem odpadů do skládky. K tomuto kroku přistoupilo z důvodu rychlého úbytku volné kapacity úložiště, a proto Služby Města Milevska jako provozovatel zařízení budou do skládky přijímat pouze odpady občanů města Milevska a obcí územního obvodu (včetně odpadů z rekreačních nemovitostí), odpady z činnosti města, organizací zřizovaných městem a odpady z aktivit Služeb Města Milevska prováděných v rámci ORP Milevsko, tj. ze svozů jimi zajišťovaných, odpady ze stavební činnosti apod. Od ostatních externích subjektů nebude odpad do úložiště přijímán.