+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Sběr potravinářských olejů a tuků

Město Milevsko v předvánočním čase rozšiřuje na některých sběrných stanovištích možnosti třídění odpadů o další komoditu. Občané zde mohou vhodit do speciálně upravených separačních nádob o objemu 240 l upotřebené potravinářské oleje a tuky (přepálené tuky z fritovacích hrnců a pánví, prošlé margaríny, másla apod.). Nutností je odložit tyto odpady vždy v uzavřených PET lahvích nebo v jiném dobře uzavíratelném plastovém obalu. Svoz smluvně zajišťuje firma EKO-PF s.r.o., která tento odpad dále předává ke zpracování v chemickém průmyslu. Mimo to i nadále platí možnost předávat oleje a tuky do sběrných dvorů.

Tuky a oleje nepatří na skládku ani do kanalizace! Po ochlazení odpadní vody v potrubí dojde k vysrážení tohoto odpadu a v důsledku toho k omezení průchodnosti kanalizačního potrubí.

Stanoviště s nádobami na upotřebené oleje a tuky:

 • Písecké předměstí (křižovatka)
 • stanoviště tříděných odpadů:
  • A. Komenského (křižovatka s ul. Pod Stadionem)
  • A. Komenského (věžák)
  • Čapka (křižovatka s ul. Čs. armády)
  • Št. Dvořáka
  • Kudláčka
  • Č. Holase
  • Svobodové (1. ZŠ)
  • května (byt. domy)
  • Švermova

Děkujeme, že třídíte odpad.

Sber