+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Správa dešťových vpustí a oddělené dešťové kanalizace

Od roku 2013 bude společnost Služby Města Milevska spol. s r.o. pro město Milevsko zajišťovat správu 800 dešťových vpustí a oddělené dešťové kanalizace. Na základě smluvního vztahu byla pořízena speciální nástavba na čištění košů vpustí, která zajišťuje rychlejší a bezpečnější provádění údržby. Stávající stav vpustí a košů je patrný z videa a fotografie.