+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Vyjádření jednatele k diskuzi na webu

V Milevsku 4.2.2017

Věc: Vyjádření jednatele k diskuzi na webu

 

Vážení kolegové, občané města Milevska a široká veřejnosti,

Dovolte abych tímto způsobem reagoval na diskuzní články na webu Milevských novin. Jelikož diskuze probíhá anonymně a často se nevztahuje ani k tématu článku, je těžké reagovat. Zároveň tímto prohlašuji, že ani v budoucnu nebudu diskutovat v žádné anonymní diskuzi. Také bych se nerad vyjadřoval v tištěné verzi v novinách a zabíral tak prostor pro jiná – myslím si, pro veřejnost důležitější témata, než je asistentka vedení v SMM a soukromé vozidlo jednatele SMM.

Jak jsem již dříve prohlásil, jsem připraven na diskuzi s kýmkoliv, pokud bude slušná a tvůrčí. K tomuto účelu mne můžete oslovit přes firemní email: jednatel@smmilevsko.cz, nebo si můžete domluvit osobní návštěvu.

 

Co se týká obsazení místa v administrativě:

Název pozice je Asistentka vedení společnosti, ne Asistentka jednatele společnosti. Na toto místo jsme vybírali (vedení společnosti) celkem z 6 uchazeček (2x na doporučení, 2x kontakt přes Úřad práce, 1x se uchazečka přihlásila přes FB a 1x pouze zájem, ale uchazečka nezaslala své CV)

 

Náplň práce asistentky:

30% – práce pro jednatele společnosti

70% – práce pro ostatní členy vedení společnosti a kmenové zaměstnance firmy

Pracovní doba (ve zkušební době):

8:00 – 14:30 na zkrácený úvazek, plat dvousložkový (základ + pohyblivá složka) v průměrných mzdových tarifech v Milevsku náležící tomuto pracovnímu zařazení.

Asistentka vedení má především za úkol „odlehčit“ práci ostatním členů vedení společnosti (vedoucí ekonomického úseku – fakturace, mzdy atd). a ve spolupráci s již stávají asistentkou (fakturantkou, pokladní a asistentkou v jedné osobě) i oběma ředitelům provozu. Dále se bude zaučovat v novém SW řízení skládky Jenišovice a bude k dispozici např. v případě nepřítomnosti současného vedoucího provozu skládky Jenišovice.

Dále se bude věnovat běžné administrativní práci (tvorba reklamy, koordinace návštěv, komunikace, zápisy z porad – novinka v SMM atd.) Kmenoví zaměstnanci firmy mohou kdykoli využít možnost spolupráce při řešení pracovně právních záležitostí, ale i pro komunikaci s vedením společnosti a běžné administrativní práci.
Vzhledem k naší snaze o rozšíření služeb komplementu je pravděpodobné, že se stávající poměr náplně práce ustálí v jiném poměru.

Na pozici byla vybrána paní Bc.Lada Šetinová DiS. – žijící v obci Sepekov s desetiletou praxí v zahraniční společnosti, s velmi dobrými pracovními návyky a zkušenostmi v komunikaci, práci na PC a tvůrčími dovednostmi.

 

Důležité současné aktivity společnosti:

  1. Správně nastavené pracovně-právní a obchodní vztahy (smlouvy)
  2. Vytvoření motivačního programu pro všechny kmenové zaměstnance firmy a doplnění stávajících zaměstnaneckých benefitů
  3. Rozšíření služeb společnosti souběžně se 100% plněním služby pro Město Milevsko, občany Milevska a přilehlých obcí
  4. Rozvoj společnosti vstupem do průmyslové zóny Dukelská – vytváření nových pracovních míst a rozvoj průmyslové zóny
  5. Stejně jako v tomto roce jednat o zvýšení mzdových prostředků pro kmenové zaměstnance (na rok 2017 došlo k % navýšení pohyblivé složky platu)

Ano jsem písecký rodák, ale těší mě pracovat v Milevsku. Doufám, že všichni máme stejný cíl:

 

Krásné – Čisté – Živé město Milevsko.

Vít Král

Jednatel společnosti