+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Zveme Vás na 1. veřejné představení projektu Živé Milevsko…

Vážení občané a přátelé milevského regionu,

Projekt Živé Milevsko – Smart region je zapojení města a celého regionu do programu Smart city. Celý projekt bude řízen zcela otevřeně, takže každý z Vás může být součástí a přispět tak k rozvoji svého města a regionu.

 

Jedná se o projekt náročný, dlouhodobý a jeho hlavním cílem je zkvalitnění života ve městě Milevsku a okolních obcích.

 

Hlavní směry celého projektu se zaměřují na vytvoření prostoru a podmínek pro rozvoj malého a středního podnikání, rozvoje kultury a cestovního ruchu v závislosti na veřejném prostoru a dopravě.

 

Zapojení občanů, vedení města a obcí, podnikatelských subjektů, organizací, zájmových skupin atd. je nedílnou součástí celého projektu. Úspěch projektu nezávisí pouze na pár jedincích, ale na zapojení co nejširší veřejnosti. Půjde o trvalý proces, ve kterém je třeba se nejdříve naučit „po Milevsku chodit“ a získané podněty postupně uvádět v život a reagovat na vývoj.

 

Intenzivně již několik měsíců pracujeme na zaměření projektu tak, abychom Vám mohli předložit smysluplný a koncepční záměr, jak vytvořit a využít velkého potenciálu regionu. První změny nebudou hned viditelné, ale budeme Vás průběžně informovat a budeme se s Vámi scházet na veřejných jednáních, nebo  i osobně, aby i Vy jste měli možnost se zapojit.

Každý z Vás může a měl by být součástí tohoto projektu

zivemilevsko