+420 382 521 362 smmil@smmilevsko.cz Mapa Karlova 1012, Milevsko 39901

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost

Služby Města Milevska, spol. s r.o. zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) následující doprovodnou informaci:

Dopisem ze dne 11.02.2021, poskytla společnost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích na žádost fyzické osoby ze dne 01.02.2021 informaci o výši odměn statutárních a kontrolních orgánů.